Azbarren

Euskara
 
AZBARREN 358
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Behin Betikoa  Onespena  2018-04-26
Plan Partziala/ Hiri-antolamendurako Plan Berezia Ez du behar
Hirigintzako Jarduketa Plana  
Urbanizatze Proiektua. Aprobado definitivamente  
Hirigintzako Kudeaketa Proiektua Desjabetzea

340 VPO

Sustatzailea EL BET BOE ES ZA Erakizuna Adjudikazioa
Basauriko Udala     55       Datarik gabe
Basauriko Udala     45        
Basauriko Udala     72        
Basauriko Udala     48        
Basauriko Udala     48        
Basauriko Udala     72        
Eusko Jaurlaritza         20   Datarik gabe
Gustiz 0 0 340 0 20    
EL Etxebizitza librea
BET Babes ofizialeko etxebizitza tasatua
BOE Babes ofizialeko etxebizitza
ES Etxebizitza soziala
ZA Zuzkidura Alojamendua
 
Adjunto: 
EranskinaTamaina
infografia_azbarren_y_sarratu.doc1.12 MB