Babespeko etxebizitzen ezaugarriak eta baldintzak

Euskara
BETEKIZUN EKONOMIKOAK
  Gutxienez Gehienez Esleitzeko prozedura Sarbidea Prezioa / Alokairua
PTE 12.000,00  € 50.000,00 € Zozketa Jabetza / Azalera esk. Etxebizitzaren azalera eta diru-sarreren araberakoa
BOE 9.000,00 € 39.000,00 €
ES 3.000,00 € 21.000,00 € Baremazioa Alokairua
BETEKIZUN PERTSONALAK
EAEko udalerriren batean erroldatuta egotea
Etxebizitzarik ez izatea jabetzan
Diru-sarreren egiaztagiriak (*ikusi taula)
ETXEBIZITZAREN MUGAK
EAEk (Etxebizitza Sailak) ikuskatu beharreko proiektua: diseinuaren eremuko ordenantzak betetzea
Esleipena egitea prozedura publiko eta garden bidez, diskriminaziorik gabea dena eta lehia askea bermatzen duena (*ikusi taula)
Prezio edo alokairu mugatua
Administrazioak eroslehentasun- eta atzeraeskuratze-eskubidea izango du, eman daitezkeen eskualdatzeetan