Kontratatzaile Profila

Euskara

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak ezartzen du agente publikoen kontratuen jarduerari buruzko informazioa Interneten bidez jendaurrean jartzeko betebeharra, gardentasuna eta informazio horretarako sarbidea bermatuta egon daitezen. Hori horrela, atal honetan hauexek argitaratuko dira: kontrataziorako argibideak, uneko lizitazioak, urtaldi bakoitzean egindako esleipenak, eta interesgarritzat jotzen den informazio guztia.

  • AURRETIKO IRAGARKIAK
  • IREKITAKO LIZITAZIOAK
  • AZTERKETA ALDIAN DAUDENAK
  • ETENALDIAN HELEGITEARENGATIK
  • ESLEITUTAKO KONTRATUAK
  • BERTAN BEHERA UTZITAKOAK
  • HUTSAK
  • FORMALIZATUTAKO KONTRATUAK