La Baskonia / SEPES

Euskara

 

Behin Udalaren lizentzia eta URAraren (UrarenEuskal Agentzia) baimena lortuta, SEPESek (Lurzoruaren Sustapenerako eta Ekipamendurako Estatu Erakundea) eremu horretako eraispen eta hondakinen kudeaketa lanak egin ditu, 2011ko azaroa eta 2012ko ekaina artean.

LA BASKONIA / SEPES (1200)
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Azterlanak
Plan Partziala/ Hiri-antolamendurako Plan Berezia  
Hirigintzako Jarduketa Plana  
Urbanizatze Proiektua  
Hirigintzako Kudeaketa Proiektua  
Sistema  
Sustatzailea EL BET BOE ES ZA Erakizuna Adjudikazioa
              Datarik gabe
Gustiz 0 0 0 0 0    
EL Etxebizitza librea
BET Babes ofizialeko etxebizitza tasatua
BOE Babes ofizialeko etxebizitza
ES Etxebizitza soziala
ZA Zuzkidura Alojamendua