Bizi Aseguruko

Euskara

Bidebiko enplegatuen Bizi Aseguruko kontratua izenpetzea.

Empresa adjudicataria: 
EGIASA
Importe de la adjudicación: 
345,55 €