Utzarazteak kudeatzeko laguntza teknikoa

Euskara

BIDEBI BASAURIk laguntza teknikoko zerbitzuak kontratatu ditu Azbarren auzoan 5 etxebizitza borondatez utzarazteko negoziazioa aurrera eramateko.

Empresa adjudicataria: 
AYTASA
Importe de la adjudicación: 
2.600,00 €