Azterlan Sozio-Urbanistikoari buruzko txostena

Euskara

BIDEBI BASAURIk esleitu egin du Basauriko azterlan sozio-urbanistikoari buruzko txostena egiteko beharrezko laguntza teknikoa emateko zerbitzua. 

Empresa adjudicataria: 
MARIA MONASTERIO
Importe de la adjudicación: 
17.480,00 €