San Miguel Mendebaldea

Euskara

 
SAN MIGUEL MENDEBALDEA 276
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 2006-06-13
Plan Partziala/ Hiri-antolamendurako Plan Berezia 2008-06-25
Hirigintzako Jarduketa Plana 2009-06-22
Urbanizatze Proiektua 2012-02-08
Hirigintzako Kudeaketa Proiektua. Aprobación definitiva 2012-05-18
Sistema Kooperazioa

LEHEN FASEA (184)

Sustatzailea EL BET BOE ES ZA Erakizuna Adjudikazioa
San Miguel-eko Etxebizitzak     46     2013 2012/04/17
San Miguel-eko Pribatuak   24          
San Miguel-eko Pribatuak   24          
San Miguel-eko Terrazak     29     2014 2012/06/20
Basauriko Udala     47     2017  
Gustiz 0 48 122 0 0    

BIGARREN FASEA (81)

Sustatzailea EL BET BOE ES ZA Erakizuna Adjudikazioa
Pribatuak 24         Datarik gabe  
Pribatuak 27         Datarik gabe  
Eusko Jaurlaritza         34 Datarik gabe  
Gustiz 51 0 0 0 34    
EL Etxebizitza librea
BET Babes ofizialeko etxebizitza tasatua
BOE Babes ofizialeko etxebizitza
ES Etxebizitza soziala
ZA Zuzkidura Alojamendua