Sarratu

Euskara
 
SARRATU 350
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 2006-06-13
Plan Partziala/ Hiri-antolamendurako Plan Berezia 2009-05-08
Hirigintzako Jarduketa Plana 2009-09-26
Urbanizatze Proiektua 2011-03-07
Hirigintzako Kudeaketa Proiektua 2011-11-23
Sistema Hitzarmena

LEHEN FASEA (197)

Sustatzailea EL BET BOE ES ZA Erakizuna Adjudikazioa
Eusko Jaurlaritza (VISESA)     60     2013 2012/07/20
Eusko Jaurlaritza (VISESA)       90   2013  
Sarratu Berria SL 47         2012  
Gustiz 47 0 60 90 0    

BIGARREN FASEA (157)

Sustatzailea EL BET BOE ES ZA Erakizuna Adjudikazioa
Eusko Jaurlaritza (VISESA)     65     2016  
Eusko Jaurlaritza (VISESA)     65     2018  
Sarratu Berria SL 27         2012  
Gustiz 27 0 130 0 0    
EL Etxebizitza librea
BET Babes ofizialeko etxebizitza tasatua
BOE Babes ofizialeko etxebizitza
ES Etxebizitza soziala
ZA Zuzkidura Alojamendua

Sarratuko Adostasunerako Batzordearekin harremanean jartzeko, erabili ezazu posta elektronikoko helbide hau: info.juntasarratu@basauri.net

 

Etxebizitzen Infografiak 1. Fasea

Etxebizitzen Infografiak 2. Fasea