Lege oharra

Euskara

Mezu hau jasotzailearentzako da soil-Mezu honek eta erantsita doazen dokumentuek informazio pribilegiatua edota konfidentziala izan dezakete eta hartzaileari zuzenduta daude soilik. Bidalketa edo transmisio akatsen bat dela medio, mezu hau jaso baduzu eta hartzailea ez bazara, ezin dituzu mezu hau eta atxikita doazen dokumentuak erabili, ezta erreprozuzitu, banatu, inprimatu, kopiatu edo edozein euskarriren bidez hedatu ere, Bidebi Basauri, E.M.k berariazko baimenik ematen ez badu; aitzitik, ezabatu eta ezereztu egin behar dituzu. Era berean, horren berri emateko eskatzen dizugu, info.bidebi@basauri.es helbidera posta elektrokino bat bidalita.

Bidebi Basauri E.M.k ez du inolako lehe-erantzukizunik hartzen mezu honen edukia dela eta. Helarazitako edozein iritzi egileari dagokio soilik, eta ezs du zertan izan enpresa honen iritzia, kontrakorik adierazten ez bada behintzat.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren eta hori garatzen duen Araudiaren baitan dagoen Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektroniko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak erartzen drenaren arabera, honakoa jakinarazi behar dizugu: mezu honetan zuri buruz ageri daitezkeen datu personalak (besteak beste, identifikazio-datuak, posta helbidea edota posta elektronikoa) Bidebi Basauriren ardurapean dagoen fitxategi batean gordeta daude, eta horien helburu bacará zurekin kontaktuan egotea eta dagokion komunikazioa edo merkataritza-harremana, negozio –edo kontratu- harremana edukitzea da.

Enpresaren fitxategiek, lokalek eta tratamendu sistemek beharrezko diren segurtasun neurri tekniko eta antolakuntzazko guztiak dituzte, DBLOren 9. artikuluak eta DBLOren Araudiko VIII. Yituloak eskatzen duen bezala, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe sartzea saihesteko.

Edozein unetan, datuera sartzeko, zeuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubidea gauzatu dezakezu, helbide honetara idatziz zuzenduta: Bidebi Basauri, E.M., Lehendakari Aguirre kalea, 61, beheko solairua –48970- Basauri (Bizkaia), betiere zure NANaren fotokopia erantsita eta ARCO Eskaera Erref. Adierazita.
Ezinbestekoa ez bada, ez inprimatu mezu hau, ingurumena gure ardura ere bada eta.